Kết bạn

Hãy kết bạn với các tiền bối đi trước! Những người đang du học tại Nhật Bản, những người đang làm việc tại Nhật Bản sẽ hỗ trợ các bạn.
Hãy học hỏi, tham gia các sự kiện giao lưu! Hãy liên lạc với chúng tôi.

Thông tin chi tiết