ศึกษาต่อต่างประเทศที่ฟุกุโอกะ

วิธีการศึกษาต่อต่างประเทศ

ค่าเล่าเรียนเท่าไหร่?

โรงเรียนสอนภาษาญ
ี่ปุ่น

415,000 เยนขึ้นไป ต่อปี

มหาวิทยาลัย

หลักสูตรนักศึกษาต่างชาติ
708,990 เยนขึ้นไป

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
817,800 เยนขึ้นไป

มหาวิทยาลัยรัฐ
767,262 เยนขึ้นไป

มหาวิทยาลัยเอกชน
654,375 เยนขึ้นไป

หาเพื่อน

มาเป็นเพื่อนกับรุ่นพี่กัน! คนที่เรียนและคนที่ทำงานในญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุน พูดคุยและมีส่วนร่วมในกิจกรรม! ติดต่อได้ทุกเมื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม