มาเรียนที่ฟุคุโอกะ(ญี่ปุ่น)กัน

お使いのコンピュータによっては、正しく文字を表示できないことがあります。
その場合は、こちらのPDFをご覧下さい。【PDF】
Depending on the computer used, characters may not be displayed correctly.
If this occurs, please vier the PDF version. [PDF]

ฟุกุโอกะ เมืองที่นักเรียนต่างชาตินิยมเลือกมาเรียน

จังหวัดฟุกุโอกะเป็นจังหวัดที่นักเรียนต่างชาตินิยมมาเรียนเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น โดยมีจานวนนักเรียนประมาณ 9,000 คนจากกว่า 89 ประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีจานวนเพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ฟุกุโอกะ เมืองที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับประเทศไทย

 

ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร (เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549)

หน่วยงานภาครัฐของไทยในฟุกุโอกะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานฟุกุโอกะ

กรมส่งเสริมการส่งออก สานักงานฟุกุโอกะ

สายการบินที่บินตรงสู่ประเทศไทย (ข้อมูลเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554)
<เส้นทางการบิน> สายกรุงเทพ-ฟุกุโอกะ14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (ไป-กลับ ทุกวัน)

 

บทสัมภาษณ์คุณวิภาวี ไตรวิทยาศิลป์ … นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดฟุกุโอกะ

คุณวิภาวี ไตรวิทยาศิลป์

นักศึกษาปริญญาเอกปีที่หนึ่ง

มหาวิทยาลัยคิวชู

ภาควิชาการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว

1. ข้อดีของการมาเรียนต่อต่างประเทศคืออะไร?

การที่ได้มาเรียนต่อต่างประเทศเปรียบเสมือนประตูเข้าสู่อีกโลกที่เราไม่คุ้นเคย พอมาถึงก็ค่อยๆทาความรู้จักกันไป เรียนภาษาเขาเพื่อจะได้สื่อสารกันรู้เรื่อง คอยแอบมองดูวัฒนธรรมที่เราไม่เคยเจอ รู้ตัวอีกทีก็เผลอรับและเข้าใจความคิดของประเทศนั้น ซึ่งจะเป็นตัวเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเองค่ะ

2. สิ่งที่ลาบากที่สุดของการเรียนในต่างประเทศคืออะไร?

ภาษาค่ะ และการปรับตัวให้อยู่ในสังคมญี่ปุ่นได้ ซึ่งสองอย่างนี้ก็จะสอดคลองกัน

3. ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น คิดว่าสิ่งที่แตกต่างกันมากที่สุดคืออะไร?

ส่วนตัวคิดว่าพื้นฐานความคิดของคนไทยและญี่ปุ่นไม่ต่างกันมาก แต่ที่ญี่ปุ่นจะมีการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนจากวิธีการพูดชัดเจน เช่นมีรูปแบบคาสุภาพที่ต้องใช้กับอาจารย์หรือลูกค้าอย่างเคร่งครัด หรือเมื่อเจอกับคนที่ไม่รู้จักครั้งแรก คนไทยจะเรียกกันด้วยชื่อเล่นเลย ในขณะที่คนญี่ปุ่นจะเริ่มด้วยนามสกุลก่อน พอสนิทกันไปแล้วค่อยขยับมาเรียกชื่อจริงหรือชื่อเล่น

4. ทาไมจึงเลือกมาเรียนต่อที่ฟุกุโอกะ?

เพราะอยากมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยคิวชูซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของญี่ปุ่นและได้เรียนในสายที่อยากเรียนค่ะ

5. อาหารการกินที่ฟุกุโอกะเป็นอย่างไร?

ตอนเที่ยงก็กินอาหารชุดกลางวันที่มหาลัยพวกหมูชุบแป้งทอดหรือปลาย่างที่อร่อยและราคาไม่แพงค่ะ ตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ทาอาหารเองที่บ้านก็จะไปตะเวนกินราเมงร้านดัง ซูชิ หรือไม่ก็หม้อไฟน้าซุปไก่ที่เรียกว่ามิซุทากิ วันไหนคิดถึงอาหารไทยก็มีสุกี้เอ็มเค น้าจิ้มสไตล์ ไทยอยู่ใจกลางเมืองค่ะ

 

ใช้ชีวิตนักเรียนอย่างสบายใจที่ฟุกุโอกะ

แหล่งช็อปปิ้งใต้ดินเท็นจิน

ย่านศูนย์การค้าเท็นจิน ในเมืองฟุกุโอกะ

ฮากาตะราเมง

มารีโนอาซิตี้ ฟุกุโอกะ

นักเรียนไทยทางานพิเศษ

บรรยากาศการให้คาปรึกษาด้านการหางาน

ฟุกุโอกะโดม

สวนไมซุรุ

เทศกาลดงทากุ

ศูนย์รวมมหาวิทยาลัยศักยภาพสูง

จานวนนักเรียนในฟุกุโอกะมีมากกว่า130,000 คน โดยกระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัย 40แห่ง (มหาวิทยาลัยทางสายวิทย์ 12 แห่ง) วิทยาลัย 20 แห่ง และสถาบันอาชีวศึกษา 3 แห่ง

ค่าครองชีพซึ่งถูกกว่าค่าครองชีพโดยเฉลี่ยของประเทศญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติที่ฟุกุโอกะในช่วงเวลา 1 เดือน (รวมค่าเล่าเรียน) ถือว่าต่ากว่าค่าครองชีพโดยเฉลี่ยในประเทศ ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นได้แก่ ค่าใช้จ่ายรายวัน ประมาณ 25% ของโตเกียว และค่าเช่าที่พักอาศัยเพียง 50%

มีบริการช่วยหางานพิเศษ

หากได้รับการอนุญาตให้ทางานพิเศษได้จากทางสานักงานตรวจคนเข้าเมือง นักเรียนต่างชาติสามารถทางานพิเศษได้ โดยมีเงื่อนไขคือ เวลาที่ใช้ทางานพิเศษจะต้องไม่มากกว่า 28 ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ 8 ชั่วโมงในวันหยุด

เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้ลองสัมผัสชีวิตแบบนักเรียนญี่ปุ่นทั่วไป ที่ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียนต่างชาติแห่งจังหวัดฟุกุโอกะยังมีบริการแนะนางานพิเศษ เช่น งานแปลเอกสาร งานล่าม ครูสอนภาษา เป็นต้น โดยค่าแรงประมาณ 1000 เยนต่อชั่วโมง

การให้ความสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่ต้องการหางานทาที่ญี่ปุ่น

ทางศูนย์ได้จัดห้องเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครงานในญี่ปุ่น การฝึกสัมภาษณ์งาน การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการหางานต่างๆ ในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจานวนไม่น้อยที่ได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์และกาลังทางานอยู่ในบริษัทญี่ปุ่น

 

มหาวิทยาลัยในฟุกุโอกะ

Kyushu University

มีคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่แม้เรียนจบแล้ว ก็สามารถติดตัวไปใช้ในการทางานได้

http://www.kyushu-u.ac.jp/english/index.php

อีเมล์ติดต่อ

intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

Kyushu Institute of Technology

ส่งเสริมการสร้างวิศวกรชั้นนาของโลก

http://www.kyutech.ac.jp/english/index.html

อีเมล์ติดต่อ

kok-ryugaku@jimu.kyutech.ac.jp

Fukuoka Women’s University

ชีวิตมหาวิทยาลัยสะดวกสบาย ส่งเสริมบทบาทสตรีสู่สังคม

http://www.fwu.ac.jp/english/

อีเมล์ติดต่อ

koto@fwu.ac.jp

The University of Kitakyushu

การเป็นสถาบันที่ดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างดีคือปณิธานของเรา

http://www.kitakyu-u.ac.jp/another_language_site.html

อีเมล์ติดต่อ

kkouryu@kitakyu-u.ac.jp

Seinan Gakuin University

มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ

http://www.seinan-gu.ac.jp/eng/

อีเมล์ติดต่อ

intleduc@seinan-gu.ac.jp

Fukuoka University

ทุกคณะในวิทยาเขตเดียว สะดวกต่อการเรียน

http://www.fukuoka-u.ac.jp/english/

อีเมล์ติดต่อ

kokusai@adm.fukuoka-u.ac.jp

Kyushu Sangyo University

สถาบันคุณภาพที่รวมนักศึกษาหลากหลายประเทศ

http://www.ip.kyusan-u.ac.jp/E/index.html

อีเมล์ติดต่อ

kokusai@ip.kyusan-u.ac.jp

Fukuoka Institute Technology

For all the students.
เพื่อนักเรียนทุกคน

http://www.fit.ac.jp/EN/index.html

อีเมล์ติดต่อ

kokusai@fit.ac.jp

Kurume University

มีการสนับสนุนปูพื้นความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่างชาติเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ชีวิตและเรียนได้อย่างราบรื่น

http://www.kurume-u.ac.jp/english/index.html

อีเมล์ติดต่อ

kokusai@kurume-u.ac.jp

Kinki University
คณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (วิทยาเขตฟุกุโอกะ)

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเน้นรายบุคคล

http://www.fuk.kindai.ac.jp/

http://ccpc01.cc.kindai.ac.jp/english/e_net/index.htm
◆हभं सॊऩका कयने के नरमे◆

อีเมล์ติดต่อ

kym@fuk.kindai.ac.jp

 

องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนนักเรียนไทยในจังหวัดฟุกุโอกะ

สมาคมนักเรียนไทยในฟุกุโอกะ

นักเรียนไทยในฟุกุโอกะ

หากท่านกาลังมองหาสถานที่เรียนต่อ เรียนภาษา หรือท่องเที่ยว อยากจะให้ลองพิจารณาเมืองฟุกุโอกะดูสักครั้ง

ฟุกุโอกะเป็น เมืองใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเกาะคิวชู ซึ่งเป็นเกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น การคมนาคมสะดวกสบาย มีทั้งรถไฟ รถเมล์ เรือรองรับมากมาย และยังสามารถบินตรงจากกรุงเทพ มายังสนามบินนานาชาติฟุกุโอกะได้ภายในระยะเวลาเพียง 5 ชั่วโมง

ในด้านความเป็นอยู่ เนื่องจากอยู่ทางใต้และไกลเมืองหลวง ฟุกุโอกะจึงเป็นเมืองที่น่าอยู่ อากาศดีเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ของเรา นอกจากนี้ ฟุกุโอกะยังมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การศึกษา และเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยคิวชู 1ใน 7 มหาวิทยาลัยชั้นนาของญี่ปุ่นอีกด้วย

หลังจากเหนื่อยล้าจากการเรียน ท่านสามารถใช้เวลากับวิวทิวทัศน์สวยงามรอบๆเมือง วัดที่มีชื่อเสียง ผ่อนคลายกับบ่อน้าพุร้อนใกล้ๆ พร้อมทั้ง สามารถรับประทานอาหารทะเลสดๆ อร่อยๆ ได้มากมาย ท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่าย แต่ไม่น่าเบื่อได้ในเมืองนี้

URL: http://www.facebook.com/thaifuk

 

สมาคมนักเรียนต่างชาติจังหวัดฟุกุโอกะ (FOSA)

FOSA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1987 เป็นองค์กรซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนต่างชาติ โดยมีพื้นฐานมาจากการเชื่อม สัมพันธไมตรีและการสร้างความสงบสุขแก่โลก กิจกรรมที่ FOSA จัดขึ้น เช่น งานแข่ง กีฬา งานแสดงความสามารถทางวัฒนธรรม ทัศนศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ต่างมี

จุดประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความคิดเห็น และการทาความเข้าใจกับ วัฒนธรรมต่างชาติอย่างลึกซึ้ง

fosainquiry2011@gmail.com

 

โฮมเพจ: http://www.fissc.net/

อีเมล์:fissc09@gmail.com

โทรศัพท์:+81-92-725-9201

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียนต่างชาติแห่งจังหวัดฟุกุโอกะ

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียนต่างชาติแห่งจังหวัดฟุกุโอกะได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2008 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ด้าน ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น หน่วยงานภาครัฐบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางเศรษฐกิจ ทางศูนย์ต้อนรับนักเรียนต่างชาติตลอดเวลา ให้บริการแก่นักเรียนต่างชาติตั้งแต่เข้ามาในญี่ปุ่น จนถึงกลับสู่ประเทศ โดยมีการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศแก่นักเรียนต่างชาติในประเทศต่างๆ ตลอดจนนักเรียนต่างชาติที่กาลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาที่ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการแนะนางานพิเศษ การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาและการหางานทาในญี่ปุ่นอีกด้วย